• Phiên bản: Tiêu chuẩn

  125 ABS I-GET i.e
  125 ABS I-GET i.e

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 75.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn

  Primavera 125 I-GET
  Primavera 125 I-GET

  Giá bán lẻ đề xuất:

  Vespa Primavera 125cc : 70.900.000 VNĐ
  Xem chi tiết
  125 3V i.e
  125 3V i.e

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 68.800.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Vespa LX 125 3V i.e
  Vespa LX 125 3V i.e

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125 cc : 66.900.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn | Mới nhất

  GTS SUPER 300
  GTS SUPER 300

  Giá bán lẻ đề xuất:

  129.000.000 VNĐ
  Xem chi tiết
  GTS 125 3V i.e.
  GTS 125 3V i.e.

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 79.800.000 VNĐ
  Xem chi tiết