• PRIMAVERA YACHT CLUB 125
  PRIMAVERA YACHT CLUB 125
  PRIMAVERA YACHT CLUB 125

  Giá bán lẻ đề xuất:

  PRIMAVERA YACHT CLUB 125 : 77.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản kỷ niệm 50 năm
  Phiên bản kỷ niệm 50 năm
  Phiên bản kỷ niệm 50 năm

  Giá bán lẻ đề xuất:

  Phiên bản kỷ niệm 50 năm : 77.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Primavera 125 IGET Limited Edition
  Primavera 125 IGET Limited Edition
  Primavera 125 IGET Limited Edition

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 76.900.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Primavera 125 I-GET ABS
  Primavera 125 I-GET ABS
  Primavera 125 I-GET ABS

  Giá bán lẻ đề xuất:

  Primavera 125cc ABS : 74.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Primavera 125 I-GET
  Primavera 125 I-GET
  Primavera 125 I-GET

  Giá bán lẻ đề xuất:

  Vespa Primavera 125cc : 70.900.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • 125 ABS I-GET 70 Year
  125 ABS I-GET 70 Year
  125 ABS I-GET 70 Year

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125 cc : 84.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • 125 3V i.e
  125 3V i.e
  125 3V i.e

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 68.800.000 VNĐ
  Xem chi tiết